İptal Şartları

 SÖZLEŞMEDEN DÖNME, İPTAL ve FESİH HALİNDE UYGULANACAK OLAN HÜKÜMLER 

7.1 Hizmete mevzu aktivitenin başlamasından önce, sözleşmenin esaslı unsurlarından birinin sözleşmenin ilgili hükümlerine aykırı bir şekilde değişmesi ve Katılımcı’nın yazılı bir biçimde bu değişikliği kabul etmediğini bildirmesi halinde Katılımcı’nın aşağıdaki seçimlik hakları dünyaya gelecektir. Katılımcı, hangi seçimlik haktan yararlanmak istediğini derhal ve yazılı olmak üzere Acente’ye bildirmek zorundadır. Aksi takdirde seçimlik hakkının yerine getirilmesi mümkün olmayacaktır. 

A) Acente tarafınca sunulan eşkıymet veya makul olmak üzere daha yüksek değerde başka bir aktiviteye katılım. 
B) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde başka bir aktiviteye katılım. 
C) Herhangi bir karşılık ödemeksizin sözleşmeden dönme. 

7.2 Sözleşmeden dönme hakkını ileten Katılımcı’ya, yazılı olarak bildirdiği hesap numarasına, herhangi bir kesinti yapılmadan en geç 7 iş günü içerisinde ösöylemiş olduği karşılık Acente tarafınca iade edilecektir. 

7.3. Katılımcı’nın kusurunun bulunmadığı, sözleşmenin öteki hükümlerinde Acente’yi haklı kılar nedenlerden birinin bulunmadığı hallere rağmen hizmete mevzu aktivitenin iptal edilmesi halinde, Katılımcı’nın 7.1 maddede belirtilen seçimlik hakları aynı şartlara bağlı olarak doğacaktır. 

7.4. Katılımcılarımız satın almış olduğu tatil paketini iptal etmesi durumunda göndermiş olduğu ön ödeme geri verilmeyecek olup rezervasyon yaptırdığı an itibariyle bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılacaktır. web sitemizden Kredi kartı ile tamamını ödeyen katılımcılar mevcut olan ön ödeme kadar verilmesi gereken para kesilerek kalan tutar en geç 15 gün içerisinde tarafına gönderilecektir. Kredi kartı ile ön ödeme yapan katılımcılara iptal etmesi durumunda ödemiş olduğu ücret iade edilmeyecektir. Fakat katılımcılar istediği taktirde rezervasyonları ileri tarihlere değişiklik yapabilecekleri eğer arzu ederlersen gelecek yılla rezervasyonlarını devir yapabileceklerdir.

7.5 Katılımcının, kendisinin veya birinci aşama akrabasının ölümü, yaralanması, aktivite ve/yada günübirlik turu gerçekleştirmesine engel herhangi bir hastalık, hamilelik vb. Sıhhat durumu, eğitim ile ilgili önemli ders programı, imtihan tarih değişimi vb durumlar şeklinde geçerli ve ciddi gerekçelerin bulunması ve yazılı belge ile kanıtlama edilmesi halinde, gmeşhurk turlar ile aktivite tatillerindeki konaklama hizmetlerinin Acente’nin anlaşmalı olduğu acente ve otel işletmeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek olması ve Acente’nin işbu acente ve otel işletmelerine karşı sorumluluğunun bulunması sebebiyle aktivite ve günübirlik turun gerçekleşeceği tarihten minimum 15 gün önce yazılı ve belgeli olarak gerekçeli olmak üzere iptal ve iade taleplerinde tur bedelinin tamamı, minimum 7gün önce yazılı ve belgeli olarak gerekçeli olmak üzere iptal ve iade taleplerinde tur bedelinin yarısı Acente tarafınca Katılımcı’nın bildirdiği hesaba en geç 7 iş günü içinde iade edilecek olup, bu sürelerden daha azca gün kalmış olması halinde aslabir suretle iptal ve iade talebi kabul edilmeyecektir. 

7.6 bir önceki hükümde belirtilen niçin ve şekil şartlarına uygun olmak üzere Katılımcı’nın aktivite ve günübirlik turun gerçekleşeceği tarihten minimum 7 gün öncesine kadar yazılı ve belgeli olarak gerekçeli olmak üzere tur ve tarih değişikliği talep etme hakkı bulunmaktadır. Tur değişikliğinde ücret farkının bulunması halinde, Katılımcı ücret farkını ödemekle mükelleftir. 

8-DİĞER HÜKÜMLER 

8.1 Katılımcının satın almış olduğu aktivite dinlence ve/veya günübirlik tura ilişkin, aktivitenin gerçekleştirildiği esnada Ferdi Kaza Sigortası bulunmaktadır. İşbu sigorta konaklama esnasını kapsamamakta olup, konaklama boyunca Katılımcı’nın sigortasına ilişkin hakları, konaklamayı elde eden işletmenin sahip olduğu uygulamalara doğal olarak olarak düzenlenecektir. çünkü, Katılımcı’nın konaklama esnasında doğacak hakları, husumet yokluğu sebebiyle Acente’ye yöneltilemez. 

8.2 Sözleşmenin öteki hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki durumlardan minimum birinin gerçekleşmesi sebebiyle sözleşmeye aykırılık ve/yada ilgili hizmetin hiç veya gereği şeklinde yerine getirilememesinden meydana gelen zararlardan Acente görevli tutulamaz: 

a.Kanunlarca belirlenmiş olan mücbir sebepler saklı kalmak üzere, sözleşmede düzenlenmiş olan mücbir sebep hallerinin varlığı, 
b.Katılımcının kusurunun bulunması, 
c. Katılımcının iptal ve değişim hallerinde sözleşme hükümlerinde belirtilen sürelere uygun davranmaması 
d.Sözleşmeye taraf olmayan kişi ve/yada kişilerin önlenemez ve beklenmeyen eylemlerinin bulunması 
e.Acentenin ihtiyaç duyulan asgari özeni göstermiş olmasına karşın, öngörülemeyen ve engellenemeyen vakaların meydana gelmesi (yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga sis, çığ, yıldırım şeklinde önlenemeyen tüm organik afetler, salgın hastalıklar, felaketler, ulaşımı engellemiş olan kazalar ve benzeri tüm vakalar) 
f. Savaş yada seferberlik halleri, darbe girişimleri, halk ayaklanmaları, canlı bomba eylemleri, terör ve öteki saldırıları, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, yönetime zorla el koyma, askeri darbe, hükümet yaptırımları, sokağa çıkma yasağı, ambargo, grevler, lokavtlar ile bunlar şeklinde önüne geçilmesi mümkün olmayan hallerin varlığı. 

8.3 Katılımcı, yanında bulunan eşyaları tüm hizmet süresince, takip ve denetim etmekle mükelleftir. Yitik, çalıntı, zayi hale gelen hiçbir eşyadan Acente’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. 
Katılımcı, 12 punto ile hazırlanmış olan işbu sözleşme hükümlerini eksiksiz okuduğunu ve anladığını, anlamadığı hususlarda Acente yetkilileri tarafınca izahat almış olduğunı, ön bilgilendirmenin işbu sözleşmenin eki mahiyetinde bulunduğunu ve tarafları bağladığını, bilgilendirmenin gerçekleştirildiğini, sözleşme hükümlerinin müzakere edilerek oluşturulduğunu, şüpheli yahut belirsiz bir yargı bulunmadığını, sözleşmenin özgür iradesi ile rızasına uygun bulunmuş olduğunu kabul ve beyan ederek imza altına almıştır. Yazılı (email) veya sözlü olarak yapılmış olan rezervasyonlar Katılımcı tarafından  burada bulunan bütün maddeleri okuduğunu ve ayrıca bütün maddeleri herhangi bir yazılı sözleşme olmadan kabul etmiş sayılacaktır.
*Sözleşme Hükümlerini görüşme etmek isterim. 

*Sözleşmeyi okudum, anlamış oldum ve veri sağlayıcı vesilesiyle bir örneğini teslim aldım.

 

0
Sepetinizde Ürün bulunmamakdadır.