Kullanım Şartları

Satiş sözleşmesi 

6502 rakamlı tüketicinin ile alakalı kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda, satışa mevzu hizmetin gerçekleştirileceği günün öncesinde bilgilendirme yapılmış olup, sözleşme kurulmadan önceden internet sitesi üzerinden teferruatı ile özellikler ve tanıtım sağlanmış olmakla aşağıdaki hükümler ışığında işbu satış laflaşmesi düzenlenmiştir. Katılımcı, sözleşme kurulmadan öncesinden ön bilgilendirmenin gerçekleştiğini kabul eder. Sözleşme hükümlerinin değiştirilmesine dair taleplerin iletilmesinden derhal sonra oluşturulan sözleşme hükümlerinin görüşme edildiği taraflarca kabul edilir. Sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi istikametünde herhangi bir talep gönderilmemesi halinde ise, tarafların sözleşme hükümlerinin müzakere edilmiş olduğu kabul edilerek sonuç doğuracaktır. 

1-Taraflar 

Ünvanı: Lowcost turizm organizasyon inş.Müş. Ith.Ihr.San. Ve tic.Ltd.şti. 
(kısaca acente olarak anılacak) 
Adresi : siteler mah. Kemal seyfettin elgin bulvarı no:51/2 marmaris muğla 
Telefon : 0090 532 136 14 67 
E-mail : info@pakettatilim.com  

1.1 sözleşmenin tarafı olan acente; yağna turizm organizasyon inş.Müş.Ith. Ve ihr.San.Ve tic.Ltd.şti. Olmakla (bundan ondan sonra acente olarak anılacaktır.),marmaris tecim odası’na 1766 sicil numarası ile kayıtlı, etkinlik adresi siteler mah. Kemal seyfettin elgin bulvarı no:51/2 marmaris muğla’dır. Telefon numarası, elektronik posta adresi ve şikayet halinde başvurulabilecek tüm irtibat detayları yukarıda belirtilmiş olup, ayrıca bu bilgilere https://www.Pakettatilim.Com web sitesinin kontakt ve hakkımızda sayfalarından da ulaşılması mümkündür. 

2- Katilimci 

Adı ve soyadı : (özetlemek gerekirse katilimci olarak anılacak) 
T.C.Hüviyet numarası : 
Adresi : marmaris muğla 
Telefon : 
E-mail : 

2.1 katılımcı, acente’ ye bildirmiş olduğu tüm hüviyet ve bildirişim bilgilerinin doğru ve eksiksiz bulunmuş olduğunu kabul eder. Katılımcı’ nın hatalı malumat vermesi sebebi ile dünyaya gelen neticelerden acente sorumlu tutulamaz belirtilen. Katılımcı, bağlantı bilgilerinden kendisine ulaşılacağını kabul ,beyan ve taahhüt eder. 

3- Sözleşmenin mevzusu 

Katılımcı’ nın, acente’ ye ait https://www.Pakettatilim.Com/ internet adresinden elektronik ortamda satın aldığı, özellikleri ve satış fiyatı tanıtım metninde ve ön bilgilendirmede belirtilen paket dinlence tura ilişkin hizmetin satışı, gerçekleştirilmesi ve bedelinin ödenmesine ilişkin olarak tarafların hak ve mükelleflüklerinin belirlenmesidir. Işbu sözleşme hükümleri 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun’a uygun olmak üzere düzenlenmiş olup, aynı kanunda öngörülen tüketici tarifına uyan kişiler ile sınırlı olacaktır. Tüketici olmayan kişilikler için türk borçlar kanunu ve türk ticaret kanunu uygulanacaktır. 

4- Sözleşmeye konu hizmet ve özellikleri 

4.1 laflaşmeye mevzu aktivite tatilleri ve/yada günübirlik tur hizmetlerinin tüm özellikleri ön bilgilendirme formunda detaylı olarak belirtilmiştir. Katılımcı, ön bilgilendirmede bulunan detayları denetim etmekle yükümlü olup, bu mükelleflüğüne uymaması nedeni ile doğmuş neticelerden acente görevli tutulamaz. 

4.2 tercih edilen paket turun tüm vergiler dahil fiyatları yukarıda belirtilmiş olup, ek ücret sadece paket tura dahil olmayan hizmetlerin talep edilmesi halinde dünyaya gelecektir. Katılımcı’ nın ek hizmet taleplerini herhangi bir bağlantı kanalı kanalıyla iletmesi halinde ek ücret ile ilgili bilgilendirme sağlanacaktır. Bahsi geçen tura dahil olmayan hizmetlerin var olması halinde internet sayfasındaki paket tura ilişkin sayfanın ayrıntılar başlığı altında düzenlenmiştir. 

5- Katilimcinin hak ve yükümlülükleri 

5.1 katılımcı, kendisine bildirilen fiyat ve ödeme şekline müsait olarak ödemeyi tamamlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi kartı ile satışlarda, ödemenin yapılamaması halinde, katılımcı kredi kart laflaşmesini imzalamış olduğu alakalı banka ile muhatap olup, acente görevli değildir. Temerrüt halinde, gecikme faizi ödemesi talep edilecektir. Tanıtımda belirtilen fiyat yalnızca ilgili hizmete ilişkindir ve dahil olmayan tur ile hizmetler için ek ücret arzu edilecektir. ön bilgilendirmede de açıklandıği üzere, katılımcı’ nın dilek etmesi halinde, acente tarafından ek ücretlendirme ile alakalı bilgilendirme sağlanacaktır. 

5.2 katılımcı satın aldığı hizmetin gerçekleştirileceği gün hazır bulunmakla yükümlüdür. Rezervasyon tarihinde otel girişi sağlamayan yahut aktivite ve/yada günübirlik turun başlangıç saatinde ve noktasında hazır bulunmayan katılımcı’ nın gelmediği kabul edilerek işlem yapılacak ve acente tarafınca taahhüt edilen hizmet yerine getirilmiş sayılarak ücretin hepsina hak ettiği kararı doğacağından ücret iadesi olası olmayacaktır. 

5.3 katılımcı, sözleşmeye mevzu hizmetin yerine getirilmesinde kendisinin aslabir engelin ve sağlık problemi olmadığını, lüzumlu kontrolleri yapmış oldurmış bulunmuş olduğunu kabul ve beyan eder. Bunun aksi bir durumun varlığı sebebiyle hizmetin gereği şeklinde yada aslabir şekilde ifa edilememesinden doğacak zarar, katılımcı’nın kusurlu olması sebebiyle kendisine ilişik olacaktır. 

5.4 katılımcı, atv, buggy, at safari ve hamam dışındaki gmeşhurk turlar ile aktivite tatillerindeki konaklama hizmetlerinin acente’nin anlaşmalı olduğu başkaca acente ve otel işletmeleri vesilesiyle gerçekleştirileceğini ve acente’nin bu acente ve işletmelere karşı sorumluluğunun varlığını bildiğini, acente’nin kusurunun olmadığı ve/veya operasyonel sebeplerin bulunmuş olduğu durumlarda satın alınan hizmette esaslı olmadığı sürece değişim yapılmasına muvafakati bulunmuş olduğunu kabul ve beyan eder. Konaklama ile ilgili katılımcı’ya bildirilen işletmenin değişikliği söz mevzusu olduğu hallerde, acente tarafınca taahhüt edilen işletmenin dengi bir işletme olmaması halinde katılımcı’nın sözleşmeden dönme hakkı bulunmaktadır. 

5.5 katılımcının, sözleşmenin kuruluş tarihinden itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, zaman şartına sadık kalmak ve makalelı olarak bildirmek kaydıyla sözleşmeden cayma hakkı bulunmaktadır. Aktivite ve gmeşhurk turun gerçekleşeceği tarihe 14 günden daha az bir müddet kalmış olması halinde cayma hakkının varlığından laf edilemez. 

5.6 katılımcının, madde 7.4’te belirtilen gerekçelerden birine haiz olması ve gene aynı maddede belirtilen şartları yerine getirmesi halinde satın aldığı hizmeti, gerçekleştirileceği tarihten minimum 14 gün öncesine kadar üçüncü bir şahsa devretme hakkı bulunmaktadır. Aktivite ve gmeşhurk turun gerçekleşeceği tarihe 14 günden daha azca bir süre kalmış olması halinde devir hakkının varlığından laf edilemez. Katılımcı, devrettiği üçüncü bireyin hüviyet ve adres bilgilerini yazılı olarak bildirmekle yükümlü olup, devralan üçüncü fert satış sözleşmesi hükümlerinde yer edinen hak ve mükelleflükleri kabul etmiş sayılacaktır. 

5.7 acente tarafından taahhüt edilene uygun hizmetin sağlanmaması halinde, katılımcı makalelı ve derhal olmak üzere bunu acente’ye bildirmekle mükelleftir. Hava koşullarının uygun olmasına rağmen aktivitenin gerçekleştirilmemesi, mücbir sebepler vb. Hallerin gerçekleşmemiş olması, katılımcı’nın kusurunun bulunmaması ve sözleşmenin ilgili hükümlerine de uygun olması halinde katılımcı tenzilat arzu etme hakkına haizdir. Yazılı ve derhal bildirim mükelleflüğüne uyulmaması, laflaşmenin öteki hükümlerini karşılamaması ve/yada şikayeti olmasına rağmen aktiviteyi tamamlaması halinde katılımcı’nın indirim hakkının varlığından söz edilemez. 

5.8 katılımcı, sözleşmenin kurulduğu tarih ile hizmetin gerçekleştirileceği gün içinde, kimlik ve tebliğşim bilgilerinin değişmesi halinde, bunu acente’ye makalelı olarak bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. Işbu mükelleflüğün yerine getirilmemesi sebebiyle, katılımcı kusurlu olacağından, doğacak herhangi bir zarardan acente görevli tutulamaz. 

6- Acentenin hak ve yükümlülükleri 

6.1 acente, katılımcı’nın satın aldığı hizmeti, sözleşmenin kurulduğu tarihte taahhüt etmiş olduğu özellikler ve fiyatta gerçekleştirmekle mükelleftir. 

6.2 atv, buggy, at safari ve hamam dışındaki gmeşhurk turlar ile aktivite tatillerindeki konaklama hizmetleri acente’nin anlaşmalı olduğu başkaca acente ve otel işletmeleri vesilesiyle gerçekleştirilecektir. Işbu acente ve işletmelere karşı acente’nin görevli olması sebebiyle, acente’nin kusurunun olmadığı ve/yada operasyonel nedenlerin bulunduğu durumlarda satın alınan hizmette esaslı olmadığı sürece değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Değişim yapma zaruretinin bulunması halinde, acente’nin derhal ve makalelı olmak üzere denk bir hizmet sunacağı hususunu katılımcı’ya bildirim mükelleflüğü bulunmaktadır. Muadil hizmet sunma mükelleflüğüne uymaması halinde acente kusurlu bulunduğunu ve katılımcı’nın laflaşmeden dönme hakkının varlığını kabul eder. Değişim yapılmasının zorunlu olduğu hallerin, anlaşmalı acente ile işletmelerin kusurundan kaynaklandığı durumlarda acente sorumlu tutulamayacaktır. 

6.3 acente, konaklama işletmelerinde bir değişim yapma zorunluluğunun bulunması halinde, konaklamanın gerçekleşeceği işletmenin dengi bir işletme seçeneği sunmakla mükelleftir. Bu yükümlülüğe uymaması halinde katılımcı’nın sözleşmeden dönme hakkının doğacağını kabul eder. 

6.4 acente tarafından değişiklik yapılması, hizmete mevzu aktivitenin iptal edilmesi ve/yada gereği benzer biçimde ifa edilememesinin mecburi olduğu ve sözleşmenin ilgi hükümlerinde düzenlenen şartların varlığı hallerinde, katılımcı’nın tasdikı aranmaz ve sözleşmeden dönme, indirim dilek etme, seçimlik hak ve/veya tazminat hakkı doğmaz.

 

0
Sepetinizde Ürün bulunmamakdadır.